Caries

Karies eller “huller i tænder” er en multifaktoriel tandsygdom. Karies opstår ved en kombination af sukker, bakterier og manglende fjernelse af begge dele. Umiddelbart efter tandbørstning danner der sig et lag af bakterier og spyt på tandoverfladen. Dette lag er helt naturligt og kan ikke undgås. Ved grundig tandbørstning  to gange om dagen kan man opnå fjernelse af dette lag i en sådan grad, at der ikke kommer karies. Bakterierne kan nemlig først lave karies (huller), når de har været uforstyrrede i ca. 1/2-1 døgn. Hvis dette sker, vil bakteriefloraen i laget ændre karakter og producere syre, som opløser tandoverfladen. Sådan begynder et hul. Ved fortsat manglende rensning af tandoverfladen vil syreproduktionen fortsætte og kariesangrebet vil blive større og større.

Begyndende huller

Karies ses i munden som kridtninger på tænderne (begyndende hul), skygger i tænderne eller direkte som huller. De begyndende huller kan man i de fleste tilfælde behandle uden at bore. Tandlægen eller tandplejeren kan instruere i bedre tandbørstning, pensle med fluor eller lakere med klar plast. Skyggerne og hullerne behandler tandlægen med en fyldning. Først skal han eller hun bore for at fjerne den del af kariesangrebet, der har bakterier i sig.

Nogle kariesangreb kan blive så store, så bakterierne når ind i tandens rodkanal og inficerer nerven. Hvis dette sker skal tanden rodbehandles.